Ljum politisk miljödebatt i Motala!

Paneldebbaten 8 maj i Carlsund Utbildningscenter

Paneldebbaten 8 maj i Carlsund Utbildningscenter

Paneldebatten i går, den 8 maj, visade, om inte ointresse för miljö- och klimatfrågorna, ett svalt intresse och då framförallt att kunna eller vilja konkretisera sina miljömål och sitt miljöprogram. Förutom en representant från de politiska partierna (förutom SD som lämnat återbud) kunde vi räkna in en till närvarande politiker som kandiderar till kommunfullmäktige i höst. Allt visar på att den kommunala demokratin har krympt i Motala och utgör numer endast en liten kärna av initierade och beslutande politiker i respektive parti. Denna företeelse känns kanske igen i allt fler kommuner och är ett allvarligt demokratiproblem! Att några av de övriga 210 kandidater, som finns angivna på röstsedlarna inför kommunvalet bord visat intresse och ambition att delta i mötet och träffa röstberättigad allmänhet och förstagångsväljare! Allt pekar på att kommunfullmäktige endast är mer än formellt beslutande instans. Kommunfullmäktige verkar bara konfirmera beslut som gjorts i Kommunstyrelsen. Hur ska dessa fullmäktigekandidater kunna kalla sig ”folkvalda”? Hur ska kommunens beslut bli legitima som förankrade hos motalaborna?
Paneldebatten, där partierna visade sig vara överens om de flesta miljöfrågorna som kom upp till diskussion. Det är svårt att kalla detta politiks debatt när alla verkar vara överens. Någon djupare diskussion kring klimatpåverkan och miljöarbete fick vi således inte vid detta tillfälle. Vi har fler frågor från detta event som behöver tid att analyseras. Vi återkommer kring dett både i artiklar här på hemsidan, facebook och i artiklar i tidningen. I synnerhet måste vi ta upp ämnen som strandskyddet vid Vättern och den aktuella Kärsbyån, tidigare planerat naturreservat i Kärsby mm.