Hot mot Björnbäcken i Godegård

Zinkgruvan Minings planer är riskfyllda för Björnbäcken i Godegård, enligt vår bedömning. Nedan försöker vi sammanfatta dessa planer, synpunkter från berörda myndigheter och iaktagna brister i ansökan till Mark- och Miljödomstolen. Zinkgruvan Mining AB har ansökt om tillstånd till fortsatt gruvverksamhet och nytt magasin för anrikningssand genom att utnyttja Hemsjön. Ansökan har inlämnats till Mark- och […]

Läs mer

Vandring vid Norra Trollfall i Godegård

Vi var 24 personer som samlades i Godegård för att deltaga i Naturskyddsföreningens intressanta vandring i norra delarna av Motala. Vi besökte ”heliga marker” utmed Björnbäcken. Vi gick från Norra Trollfall en runda – Lövdalen, Larstorp, Perstorp, Fagerhultet – en  sträcka på 6 km. Förutom spännande torp- och naturminnen fick vi se vi rester efter […]

Läs mer

Utebliven miljödebatt i Motala

Följande debattinlägg i Motala Vadstena Tidning publicerades idag, 20140912 Utebliven miljödebatt i Motala Naturskyddsföreningen har under valrörelsen försökt väcka en miljödebatt om kommunens exploateringsplaner i Djurkälla, Kärsby och Bromma. Området utanför tätorten utgör ett riksintresse för natur och friluftsliv. Olika inventeringar och utredningar visar att det är olämpligt att bygga i området. Attraktiva alternativ för […]

Läs mer