Samråd kring planer på utbyggnad av Motala gästhamn

Naturskyddsföreningen i Motala ställer sig allmänt positiv till föreslagen utvidgning av Motala Gästhamn. Detta har vi meddelat i det yttrande som vi lämnat till kommunen. Så långt vi kan bedöma kan en utbyggnad av gästhamnen uppfylla kraven på angeläget allmänt intresse, vilket är kravet på dispens från strandskyddet. Länsstyrelsen är beslutsfattare över sådan dispens. I samrådshandlingen […]

Läs mer

Remissvar Mark- och bostadsförsörjningsprogram, Motala kommun

Naturskyddsföreningens har lämnat sina synpunkter på kommunens förslag till Mark- och bostadsförsörjningsprogram och dessa kan sammanfattas med följande: Naturskyddsföreningen i Motala vill att Mark- och bostadsförsörjningsprogram kompletteras med följande: 1. Kommunen bör utveckla, konkretisera och tydliggör målen för kommunens bostadsförsörjning och hur dessa ska uppnås. 2. Av kommunens Mark- och bostadsförsörjningsprogram måste det framgå vilka […]

Läs mer

Studiebesök på Löt Gårdsmejeri

Den 18 augusti var Naturskyddsföreningen i Motala på Studiebesök hos Erik (och Björn) på Löt Gårdsmejeri i Gammelkil utanför Mantorp och blev väl mottagna av både getter och värd. Besöket började i ett 1700-tals hus med nygräddade våfflor, kokkaffe, Brunneby-sylt och syrad grädde som var gjord på traditionellt vis. Därefter följde ostprovning av allehanda ostsorter […]

Läs mer