Guidad vandring på Djurkällafältet – Åvik till Övralid

Datum och tid: Söndagen den 10 april, kl. 10.00-ca: 14.30 Vi börjar vid Djurkällafältets (info nedan), ett isälvsfält med rikt åslandskap med bl.a. en vacker getåsrygg och djupa åsgravar på båda sidor. Därefter passerar vi torpgrunderna för Västgötaby, en by som var bebodd mellan 1600-talet fram till 1947. Här finns ett vackert lövskogsparti rikt på vårblommor. […]

Läs mer

Kommunekologen Henrik Sandberg avtackas!

Naturskyddsföreningen i Motala tackar Henrik Sandberg, kommunekolog i Motala kommun, för hans mycket goda insatser för Motalas naturvård. Föreningen har haft ett mycket gott samarbete med Henrik, som föredömligt skapat en god och konstruktiv dialog. Vi önskar honom nu all lycka i sitt kommande värv på annan ort. Naturskyddsföreningen i Motala Inger Lundqvist, ordförande

Läs mer

Kornknarr Motalas kommunfågel

Motalas kommunfågel är kornknarr som utsågs 2014 av Östergötlands Ornitologiska Förening. En kommunfågel har någon form av hotbild mot sig, men ska också finnas i den aktuella kommunen. Att utse kommunfåglar syftar till att skapa fokus på att skydda värdefulla fågelområden och därmed öka den biologiska mångfalden. Kornknarr Fågeln har ett knarrande läte som hör ihop […]

Läs mer

Var med och bidra till klimatforskning och miljöövervakning!

Svenska fenologinätverket leter just nu efter frivilliga (s.k. fenologiväktare) som vill hjälpa till att följa klimatförändringarnas effekter genom att rapportera vårtecken, hösttecken, växtsäsongen och annat i naturens kalender! Hur gör man? Du kan rapportera förändringarna genom appen Naturens kalender hemsidan www.naturenskalender.se eller via postblankett Alla fenologiväktare följer en gemensam manual och därmed får dina observationer extra […]

Läs mer

Statligt bidrag beviljat till vårt naturvårdsprojekt – Vätterbygd Motala

Länsstyrelsen har beviljat statligt bidrag, s.k. LONA-bidrag, till vårt lokala naturvårdsprojekt ”Förstudie av förutsättningarna för ett biosfärområde inom Motalas sjönära naturlandskap och rika kulturbygd vid Vättern”. Projektet har vi kortat ned till arbetsnamnet ”Vätterbygd Motala”. Projektet kommer att genomföras i samarbete med Motala kommun. Det är FN-organet UNESCO som utser Biosfärområden och i Sverige finns det […]

Läs mer