Utebliven miljödebatt i Motala

Följande debattinlägg i Motala Vadstena Tidning publicerades idag, 20140912 Utebliven miljödebatt i Motala Naturskyddsföreningen har under valrörelsen försökt väcka en miljödebatt om kommunens exploateringsplaner i Djurkälla, Kärsby och Bromma. Området utanför tätorten utgör ett riksintresse för natur och friluftsliv. Olika inventeringar och utredningar visar att det är olämpligt att bygga i området. Attraktiva alternativ för […]

Läs mer

Pressrelease – remissvar utvidgat strandskydd

Naturskyddsföreningen i Motala har lämnat ett remissvar angående Länsstyrelsens Förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Vättern och Boren i Motala kommun   I korthet: Naturskyddsföreningen anser att Länsstyrelsens förslag till utvidgat strandsydd är väl motiverat och avvägt med stöd av gällande lagstiftning, men vi vill komplettera förslaget med utvidgat strandskydd för de båda områdena Djurkälla, […]

Läs mer

Grattis till bästa naturvårdskommun i Östergötland!

Kärsbyåns utlopp i Vättern med E-lux-områdets strand i bakgrunden. Vi i Naturskyddsföreningen lokalt vill passa på att gratulera Motala kommun till en fin nionde placering i rankingen av Sveriges bästa naturvårdskommun. Kommunekologen Henrik Sandberg och övriga medarbetare som arbetar med Motalas naturvård har all anledning att glädjas åt denna placering, som dessutom innebär bästa naturvårdskommun i […]

Läs mer

Video om Soldatängen

I år firar vår hävd av Soldatängen i Motala 20 år! Det var Bo Johansson som upptäckte den döende ängen som nu benämns Soldatängen. Inför detta 20-års Jubileum har vi nu gjort en Video över Soldatängen, lite om dess historia och mer om den fantastiska mångfalden i detta Natura 2000-område! Vi vill även passa på […]

Läs mer

Satsar Motala kommun på klimatet och miljön?

Debattartikel publicerad i MVT måndag 14 juli 2014 Svar till ”Motala satsar på bostäder”, MVT den 9 juli Det är med förvåning vi läser kommunchef Peter Ingessons inlägg i debatten kring tillväxt och bostadsbyggande i Motala kommun. Under rubriken ”Motala kommun satsar på bostäder”, försöker kommunens högste tjänsteman förklara hur kommunen arbetar med att nå […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen under Vätternrundan

  Naturskyddsföreningen hade i år en monter i ett av tälten vid Stadsparken i Motala. Vi var förväntansfulla och taggade att få komma i kontakt med alla miljöintresserade besökare på Vätternrundan. Det var en bra plats med många besökare vid Vätternrundan som passerade förbi, där också många stannade till. Läs mer    

Läs mer

Vi är på plats vid Vätternrundan!

Naturskyddsföreningen har i år en monter i ett av tälten vid Stadsparken i Motala. Vi är förväntansfulla och taggade att få komma i kontakt med alla som är miljöintresserade. I år kommer vi ha den sedvanliga Miljö Quizen där man fyller i svaren, noterar sitt deltagande och är med i Naturskyddsföreningens miljötävling. Som tack för […]

Läs mer

Förslag om utvidgat strandskydd!

Länsstyrelsens har nu tagit fram ett förslag till utvidgningar av strandskyddsområden i Motala kommun, i vissa fall upp till 300 meter. Naturskyddsföreningen har fått detta förslag på remiss. Från och med 2015 har vi en ny lag för strandskyddet som innebär att tidigare beslut om utvidgat strandskydd slutar gälla. Nya beslut måste därför fattas om […]

Läs mer

Vi stödjer Klimatriksdag 2014!

Det var tyst om klimatförändringar i 2010 års valrörelse. Det får inte hända igen! Därför ordnas i år en symbolisk Klimatriksdag, ett partipolitiskt och religiöst obundet initiativ. Syftet är att få samtliga partier att föra upp klimatfrågan på agendan till valet i höst. Klimatriksdagen genomförs den 6-8 juni i Norrköping. Under denna helg möts aktivister, […]

Läs mer