Förslag om utvidgat strandskydd!

Länsstyrelsens har nu tagit fram ett förslag till utvidgningar av strandskyddsområden i Motala kommun, i vissa fall upp till 300 meter. Naturskyddsföreningen har fått detta förslag på remiss. Från och med 2015 har vi en ny lag för strandskyddet som innebär att tidigare beslut om utvidgat strandskydd slutar gälla. Nya beslut måste därför fattas om […]

Läs mer

Vi stödjer Klimatriksdag 2014!

Det var tyst om klimatförändringar i 2010 års valrörelse. Det får inte hända igen! Därför ordnas i år en symbolisk Klimatriksdag, ett partipolitiskt och religiöst obundet initiativ. Syftet är att få samtliga partier att föra upp klimatfrågan på agendan till valet i höst. Klimatriksdagen genomförs den 6-8 juni i Norrköping. Under denna helg möts aktivister, […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Motala stödjer Klimatriksdag 2014!

Det var tyst om klimatförändringar i 2010 års valrörelse. Det får inte hända igen! Därför ordnas i år en symbolisk Klimatriksdag, ett partipolitiskt och religiöst obundet initiativ. Syftet är att få samtliga partier att föra upp klimatfrågan på agendan till valet i höst. Klimatriksdagen genomförs den 6-8 juni i Norrköping. Under denna helg möts aktivister, […]

Läs mer

Ljum politisk miljödebatt i Motala!

Paneldebatten i går, den 8 maj, visade, om inte ointresse för miljö- och klimatfrågorna, ett svalt intresse och då framförallt att kunna eller vilja konkretisera sina miljömål och sitt miljöprogram. Förutom en representant från de politiska partierna (förutom SD som lämnat återbud) kunde vi räkna in en till närvarande politiker som kandiderar till kommunfullmäktige i höst. […]

Läs mer

Motalas sjöstadsfågel utsedd!

Naturskyddsföreningen i Motala har utsett Svarthakedoppingen till Motalas sjöstadsfågel. Svarthakedoppingen är representativ för föreningens strävan att arbeta för att skydda och öka den biologiska mångfalden. Vi vill fokusera på att få ökad förståelse och respekt för utpekade arter och livsmiljöer som ingår i EU:s skyddsnät som benämns Natura 2000. Vättern är ett sådant Natura 2000-område, […]

Läs mer

Besök på Platengymnasiet i Motala

Tisdagen den 29 april 2014, besökte vi Platengymnasiet i Motala. Besöket var ett led kring vårt projekt Bra Miljöval 2014 där vi vill träffa förstagångsväljare och unga personer som vill påverka den politiska debatten kring klimat- och miljöfrågor. Platengymnasiet är en stor arbetsplats med ca 900 elever, lärare och övrig personal. Vår träff med de […]

Läs mer

Pressrelease Bra Miljöval 2014

Vi har nu gått ut med ett meddelande i form av pressrelease angående resultatet av vår miljöenkät till politikerna i Motala. Vi konstaterar en låg svarsfrekvens på 7,5 % där 16 personer lämnat svar. Folkpartiet och Miljöpartiet står för 75 procent av dessa svar. Socialdemokraterna, Nya Moderaterna, Centerpartiet och SPI Välfärd i Motala har endast […]

Läs mer