Vi skapar Naturkraft!

Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet i Motala har tillsammans startat en naturcirkel som vi kallar Naturkraft. Cirkeln består idag av 9 kvinnor från olika delar av världen och cirkeln växer sakta men säkert. Syftet med cirkeln är att lära mer om djur, natur och miljö samt förmedla en känsla av att alla kan njuta och trivas i […]

Läs mer

Dubbla budskap kring införande av broavgifter!

  Läs om dessa dubbla budskap vi kan ta del av i Sundsvalls Tidning respektive Motala/Vadstena Tidning. Helt klart är att statens representanter försöker spela ut de två landsortskommunerna! Hur ska man annar tolka två helt olika uppfattningar från de båda kommunernas ledande representanter? Läs genom att klicka på nedanstående länkar: Sundsvall http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.6694830-ingen-losning-pa-brofragan Motala http://www.corren.se/ostergotland/motala/klart-for-broavgifter—i-40-ar-6690733-artikel.aspx

Läs mer

Motala förtjänar ett bättre miljöval 2014!

Miljödebatten uteblev när Motala kommunfullmäktige den 25 november enhälligt antog den föreslagna detaljplanen för Gamla Motala Verkstad. Att Naturskyddsföreningen kritiserat att det framtagna förslaget inte uppfyller miljörättens krav på miljöbedömningarna uppmärksammades endast genom att en fråga från en ledamot ställdes till närvarande tjänsteman från Plan- och miljökontoret om kritiken från Naturskyddsföreningen som man kunnat läsa […]

Läs mer

Träff med kommunen idag, tisdag 17 dec 2013

Naturskyddsföreningen i Motala hade idag 0träff med två tjänstemän eller rättare sagt tjänstekvinnor från Motala kommuns Plan- och miljöförvaltning. Det var ett givande möte och tror att även kommunens representanter kan instämma i detta. Ärendet var detaljplan för Gamla Motala verkstad. Refererar i korthet delar av vårt samtal: 1. Kommunen försöker i möjligaste mån ta […]

Läs mer

Förslaget till detaljplan för Gamla Motala Verkstad saknar miljökonsekvensbeskrivning!

  Naturskyddsföreningen i Motala har fått underrättelse om att förslaget till detaljplan över Gamla Motala Verkstad sänts till Kommunfullmäktige för antagandebeslut den 24 november 2013. Kommunen har inte beaktat våra synpunkter på att planen ska antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) vilket därmed kräver att en Miljökonsekvensberedning (MKB) upprättas och samråds över. Stor mängd milljöföroreningar i strandskyddat […]

Läs mer

Den nya hemsidan på plats!

Nu är vår nya hemsida på plats och den gamla hemsidan har lagts i arkivet. Vi kommer fortlöpande lägga ut nyheter i vår hemsideblogg och successivt bli än mer aktiva på nätet. Förutom vår nya hemsida har vi öppnat en sida på Facebook. Du är välkommen att förutom hemsidan, även följa oss och föra en […]

Läs mer