Bra Miljöval, Paneldebatt 2014 den 8 maj

Paneldebatt kring miljöfrågorna inför kommunalvalet i september. Naturskyddsföreningen har inbjudit samtliga partier med kandidater inför kommunalvalet att redovisa och diskutera sina respektive miljöprogram för kommande mandatperiod. Moderator: P-G Andersson Allmänheten är välkommen och entrén är förstås gratis! Datum: Torsdag 8 maj Tid: Kl. 18.00 – 20.00 Plats: Carlsund Utbildningscenter, Konferenssalen Läs mer

Läs mer

Miljöprogram Motala kommun 2014

Motala kommun har tagit fram ett förslag till Miljöprogram som Naturskyddaföreningen i Motala den 14 feb 2014 lämnade remissvar över. Det är många brister vi pekar på med om vi ska sammanfatta föreslaget Miljöprogram så anser vi att föreslaget Miljöprogram generellt håller en alltför låg ambitionsnivå och kan förbättras på väldigt många punkter. Vi har förordat en fördjupad genomgång […]

Läs mer

Vi skapar Naturkraft!

Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet i Motala har tillsammans startat en naturcirkel som vi kallar Naturkraft. Cirkeln består idag av 9 kvinnor från olika delar av världen och cirkeln växer sakta men säkert. Syftet med cirkeln är att lära mer om djur, natur och miljö samt förmedla en känsla av att alla kan njuta och trivas i […]

Läs mer

Dubbla budskap kring införande av broavgifter!

  Läs om dessa dubbla budskap vi kan ta del av i Sundsvalls Tidning respektive Motala/Vadstena Tidning. Helt klart är att statens representanter försöker spela ut de två landsortskommunerna! Hur ska man annar tolka två helt olika uppfattningar från de båda kommunernas ledande representanter? Läs genom att klicka på nedanstående länkar: Sundsvall http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.6694830-ingen-losning-pa-brofragan Motala http://www.corren.se/ostergotland/motala/klart-for-broavgifter—i-40-ar-6690733-artikel.aspx

Läs mer

Motala förtjänar ett bättre miljöval 2014!

Miljödebatten uteblev när Motala kommunfullmäktige den 25 november enhälligt antog den föreslagna detaljplanen för Gamla Motala Verkstad. Att Naturskyddsföreningen kritiserat att det framtagna förslaget inte uppfyller miljörättens krav på miljöbedömningarna uppmärksammades endast genom att en fråga från en ledamot ställdes till närvarande tjänsteman från Plan- och miljökontoret om kritiken från Naturskyddsföreningen som man kunnat läsa […]

Läs mer

Träff med kommunen idag, tisdag 17 dec 2013

Naturskyddsföreningen i Motala hade idag 0träff med två tjänstemän eller rättare sagt tjänstekvinnor från Motala kommuns Plan- och miljöförvaltning. Det var ett givande möte och tror att även kommunens representanter kan instämma i detta. Ärendet var detaljplan för Gamla Motala verkstad. Refererar i korthet delar av vårt samtal: 1. Kommunen försöker i möjligaste mån ta […]

Läs mer